Strona główna
Druki do pobrania
Oferta poradni
    a) oferta poradni
    b) oferta szkoleniowa
Działalność poradni
    a) statut
    b) informacje o pracy poradni
    c) pracownicy
    d) procedury
Publikacje
Kontakt

 

   
   
   
   


 

W okresie ferii zimowych 18.01-29.01.2016r. :

1. Sekretariat czynny w godz. 8.00-14.00

2. Nie ma dyżurów poniedziałkowych 

 

 

 

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesznie. Poradnia znajduje się w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 15.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom (przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie miasta Leszna). Poradnia udziela także pomocy młodzieży w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.


Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne; odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

 

 Copyright © 2010 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie