Strona główna
Druki do pobrania
Oferta poradni
    a) oferta poradni
    b) oferta szkoleniowa
Działalność poradni
    a) statut
    b) informacje o pracy poradni
    c) pracownicy
    d) procedury
Publikacje
Kontakt

 

   
   
   
   


Sekretariat czynny :

29.06.-17.07.2015r. w godzinach 8.00-14.00
20.07.-14.08.2015r. w godzinach 8.00-12.00

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesznie. Poradnia znajduje się w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 15.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom (przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie miasta Leszna). Poradnia udziela także pomocy młodzieży w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.


Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne; odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

 

 

 SZKOŁA DEMOKRACJI I SAMORZĄDNOŚCI

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA W LESZNIE

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W WARSZAWIE

We współpracy partnerskiej między placówkami realizujemy jako jedyna Poradnia w Wielkopolsce

(na 22 placówki w skali kraju, w tym 7 poradni)

pilotaż programu rozwoju kompetencji społecznych                       i obywatelskich rad pedagogicznych

realizowanego pod auspicjami Rady Europy.

 

Do udziału w programie zaproszono szkoły:

 

•v  Szkołę Podstawową nr 1

•v Szkołę Podstawową nr 2

•v Gimnazjum nr 2

•v III Liceum Ogólnokształcące

 

Program na terenie szkół realizuje mgr Izabela Skoracka

 

Więcej informacji na temat programu: www.ore.edu.pl

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o programie: 

http://www.youtube.com/embed/n_j8Rp_RrAA?rel=0


Copyright © 2010 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie